3. Сили в механіці

Сполучені посудини  Сполученими називаються посудини, з’єднані між собою трубами або протоками. У сполучених посудинах однорідна рідина встановлюється на одному рівні незалежно від їхньої форми, якщо зовнішній тиск для всіх посудин однаковий.


Основна властивість сполучених посудин:
  У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на одному рівні.


Сполучені посудини широко застосовують у побуті, медицині, техніці, будівництві. Шлюзи на каналах і річках, водогони, водомірні трубки на парових котлах, артезіанські колодязі, фонтани, чайники, лійки, крапельниці — все це приклади сполучених посудин.
 Зако́н сполучених посудин — закон гідростатики, який встановлює співвідношеннями між рівнями рідин у сполучених посудинах.


Рівень рідини в посудинах, сполучених між собою — однаковий.

Якщо різні коліна сполучених посудин заповнені різною рідиною, то висоти стовпів рідини співвідносяться обернено
пропорційно до їхніх густин.

де літерою h позначені висоти в різних колінах, а літерою (ро) — густини рідин 

Закон сполучених посудин є наслідком закону Паскаля і виводиться із рівності тисків в каналі, який сполучає посудини.

Рівновага тисків в сполучних каналах записується у формі 
                                  P = pgh = const,  
де P — тиск на поверхні стовпа рідини, 
 g — прискорення вільного падіння.

Водонапірна мережа є розгалуженою системою сполучених посудин. Щоб вода витікала в найвищому місці водонапірної мережі, треба бак водонапірної башти розміщувати не нижче від цього місця.
 Немає коментарів:

Дописати коментар