3. Сили в механіці

2.7 Прямолінійний нерівномірний рух    Чи багато в природі рівномірних рухів? Як розв’язати основну задачу механіки коли на різних ділянках шляху тіло рухається з різними швидкостями? 


      Нерівномірний рух – це рух при якому тіло за рівні проміжки часу проходить неоднакові шляхи.
Характеризуючи нерівномірний рух транспорту на всьому шляху ми говоримо про його швидкість, але  яку швидкість ми  маємо на увазі?
У цих випадках мова йде про  середню швидкість.
З’ясуємо, що  називається середньою швидкістю?

    Середня швидкість  – це фізична величина, що характеризує нерівномірний рух і показує, який шлях пройшло б тіло за одиницю часу за умови рівномірного руху. 

Вона визначається за формулою:

   Під час руху  автомобіля його швидкість може  змінюватися з часом.
 Тоді мають на увазі миттєву швидкість- тобто швидкість у певний момент часу .
Саме цю швидкість вимірює спідометр автомобіля
 
Миттєву швидкість можна розглядати як його середню швидкість за дуже малий проміжок часу, що включає цей момент.
 Тестові завдання:  

Немає коментарів:

Дописати коментар